Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 28 2014

wercik

October 27 2014

wercik
0690 e131
wercik
wercik

October 25 2014

wercik
5440 aba1

February 04 2014

wercik
1957 f914
Reposted fromzenibyja zenibyja viaRedowskaa Redowskaa
wercik
4581 12b2
Reposted fromnyaako nyaako viaRedowskaa Redowskaa
wercik
1

jeszcze będziemy
rozmawiać z hemingwayem
w ciasnych izolatkach
psychiatrycznych szpitali

4

jeszcze będziemy
spotykać ludzi
dla których warto było
nie zawisnąć na gałęzi

5

jeszcze będziemy
szukać sensu życia
w kropelkach deszczu

6

jeszcze będziemy
przeklinać kobiety
spotkane przypadkowo
na stacyjkach donikąd

9

jeszcze będziemy
tracić zmysły na widok
normalnych ludzi
— borszewicz
Reposted fromeggwggwegev eggwggwegev viaRedowskaa Redowskaa
wercik
9499 4519
Reposted frompeasorela peasorela viaRedowskaa Redowskaa
wercik
8658 487f 500
Reposted fromprussic-acid prussic-acid viaRedowskaa Redowskaa
1148 4552
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaRedowskaa Redowskaa
wercik
Nienagladnaja (ros.) - taka, na którą nie można się napatrzeć, bo chciałoby się patrzeć bez końca.
wercik
2209 c37e
Reposted fromscorpix scorpix viaRedowskaa Redowskaa

Zrebloguj to jeśli chcesz dostać jakąś miłą wiadomość. :)))

Reposted fromnie-ma-zupy nie-ma-zupy viaRedowskaa Redowskaa
0322 7520 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaRedowskaa Redowskaa
wercik
5376 4128


Jest wszystkim, czego potrzebuje moje zimne serce
Reposted fromzenibyja zenibyja viaRedowskaa Redowskaa
5244 34ce 500
Reposted fromdeviate deviate viaRedowskaa Redowskaa
wercik
Szukam w pamięci czy kiedykolwiek spotkałem taką osobe jak Ty.. chyba nie miałem przyjemności. Nawet nie wiesz jak się cieszę, że Ciebie poznałem
— listy do R
Reposted fromicantstop icantstop viaRedowskaa Redowskaa
wercik
Uśmiechaj się, bo robisz to pięknie.
— rozpłynęłam się
Reposted fromnowelovestory nowelovestory viaRedowskaa Redowskaa
wercik
Gdziekolwiek idę, z Tobą chce iść.
— Kult
Reposted frompsychodelik psychodelik viaRedowskaa Redowskaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl